Konferencja Rzecznika Finansowego „Klient w centrum uwagi – szanse i wyzwania” 25 stycznia 2017 r.

Nieco ponad rok działalności Rzecznika Finansowego był okazją do pierwszych podsumowań naszych działań i dyskusji nad perspektywami ochrony klienta instytucji finansowych w Polsce. Dlatego 25 stycznia 2017 r., w siedzibie NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie, odbyła się Konferencja „Klient w centrum uwagi – szanse i wyzwania”. Konferencja była też okazją do uroczystego wręczenia nagrody „Człowieka Roku Ubezpieczeń 2016 r.” Aleksandrze Wiktorow.

Poniżej załączamy prezentacje przygotowane przez zaproszonych gości oraz dwa nagrania z debat przeprowadzonych w trakcie konferencji.

Filozofia działania Rzecznika Finansowego
Wystąpienie Aleksandry Wiktorow, Rzecznika Finansowego

Jak traktują klientów instytucje finansowe, w porównaniu z innymi branżami?
Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów

Jak pomaga Rzecznik Finansowy?
Przedstawiciele RF o poszczególnych elementach działalności z perspektywy roku działalności w nowym kształcie.

Rzecznik Finansowy z perspektywy rynku – praktyczny wpływ działań na branżę ubezpieczeniową.
Marcin Z. Broda, Dziennik Ubezpieczeniowy

Rzecznik Klienta w firmie– listek figowy czy inicjator zmian?
Debata z udziałem Rzeczników Klientów działających w wybranych firmach

Nowy system polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.
Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, z-ca dyr. Dept. Ochrony Konsumentów w UOKIK

Jak i kiedy skorzystać z różnych form pomocy polubownego rozwiązania sporu?
Debata z udziałem Arbitra Bankowego, przedstawicieli KNF i Rzecznika Finansowego

Galeria zdjęć

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT