Konferencja "Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?" - Warszawa, 21 października 2015 r. - materiały konferencyjne

Program konferencji


Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?
- Franz Fuchs


Sesja 1

Uwarunkowania regulacyjne ochrony konsumenckiej
   
-  Konsument w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej: dokąd zmierzamy? Marcin Orlicki, profesor UAM, Poznań

-  Nowe zadania i możliwości UOKiK w zakresie ochrony konsumentów usług finansowych. Dorota Karczewska,wiceprezes UOKiK

-  Nowe inicjatywy regulacyjne KNF w zakresie ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeń. Beata Baluta, dyrektor departamentu, KNF


Sesja 2
 
Sądowe i pozasądowe systemy rozstrzygania sporów

   
-  Wykorzystanie praktyk polubownych na rynku finansowym w Polsce oraz perspektywy ich rozwoju. Iwona Torzewska, dyrektor departamentu, KNF

-  Ujednolicanie orzecznictwa sądowego na rynku ubezpieczeniowym z perspektywy doświadczeń RzU. Aleksander Daszewski, radca prawny, Urząd Rzecznika Finansowego

-  Pozwy zbiorowe w ubezpieczeniach - dotychczasowe doświadczenia. Anna Lengiewicz, partner zarządzający, kancelaria LWB

- Pozasądowe systemy rozstrzygania sporów: założenia nowego systemu. Paweł Zagaj, naczelnik wydziału, UOKiK


Sesja 3

Doświadczenia i praktyki biznesu w ochronie praw konsumentów

                  
-  Pozasądowe rozstrzyganie roszczeń konsumenckich w Polsce. Doświadczenia Aegon. Michał Biedzki, Prezes Zarządu Aegon

-  Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne - doświadczenia Compensy w zakresie BLS. Michał Makarczyk, Dyrektor Zarządzający w Compensa TU SA, Prezes VIG Ekspert

-  System zarządzania roszczeniami konsumenckimi w TUnŻ Skandia. Paweł Ziemba, Prezes Zarządu TUnŻ Skandia

 

Dopełnieniem tematyki Konferencji jest opublikowana książkapod redakcją pp.Profesorów Jana Monkiewicza i Marcina Orlickiego

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT