Konferencja "Wyzwania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce" - Warszawa, 13 października 2016 r.

Szanowni Państwo,

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią nadal core business dla większości przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej działających w Polsce. Dalszy ich rozwój determinuje jednak szereg uwarunkowań począwszy od zmieniających się trendów rynkowych poprzez ewolucje systemu prawnego i stosunkowo częste zmiany legislacyjne, poprzez pewną nieprzewidywalność przyjmowanych kierunków w orzecznictwie, a skończywszy na coraz powszechniej wykorzystywanych nowoczesnych technologiach odpowiadających głównie na potrzeby młodszych pokoleń. Te i zapewne inne dzisiaj nieznane czynniki będą wyznaczały przyszłość i kierunki z którymi w najbliższych latach będzie musiała się zmierzyć branża ubezpieczeniowa chcąc utrzymać i nadal rozwijać swoją działalność. Przed tymi poważnymi dylematami staną wszyscy ubezpieczeniowcy zajmujący się tym kluczowym dla branży segmentem rynku.

Uwarunkowanie te będą również wpływały na pozycję pośredników ubezpieczeniowych, rozwój alternatywnych kanałów akwizycji, obsługę likwidacyjną, a tym samym sytuację konsumentów usług ubezpieczeniowych i reprezentujących ich podmiotów. Będą one miały także wpływ na działania nadzorcze oraz system wymiaru sprawiedliwości.

Rzecznik Finansowy we współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej, Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszeniem ProMotor, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym przeprowadzili ekspercką debatę, która jednocześnie stała się płaszczyzną wymiany wiedzy, obserwacji i doświadczeń odnośnie bieżących i przyszłych uwarunkowań rynkowych, potencjalnych zmian otoczenia regulacyjnego oraz nowych możliwości technologicznych służących zrównoważonemu rozwojowi ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce.

Okazją tą była wspólna Konferencja pt.: „Wyzwania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce".

Jako prelegenci w trakcie konferencji wystąpili przedstawiciele  m.in. Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakładów ubezpieczeń oraz środowiska konsumenckiego i akademickiego.

Konferencja odbyła się w dniu 13 października 2016 r. w sali konferencyjnej „A" w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa, w godzinach 9.00 - 16.00.

 

Poniżej prezentujemy program konferencji, szczegółowe sprawozdanie oraz prezentacje prelegentów.


Program konferencji


Sprawozdanie


Prezentacje prelegentów


Katarzyna Grześkowiak - InterRisk TU S.A. VIG - Wyzwania rynku ubezpieczeń  OC p.p.m.

Zdzisława Cwalińska-Weychert - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - Trendy w szkodach osobowych UFG w latach 2011 – 2015

Bartłomiej Krupa – Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, VOTUM S.A. - Kierunki rozwoju kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Mariusz Wichtowski - Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Szkody osobowe w ruchu  transgranicznym: tendencje i problemy

Aneta Aksanowska – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego - Rekomendacje KNF ws. ustalania i wypłaty zadośćuczynień

Katarzyna Przewalska – Ministerstwo Finansów - Aktualne problemy regulacyjne w ubezpieczeniu OC – perspektywa Ministra Finansów

Bartłomiej Chmielowiec – Biuro Rzecznika Finansowego - Uregulowanie działalności kancelarii odszkodowawczych. Propozycje Rzecznika Finansowego

Jacek Kliszcz - Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych - Problemy praktyczne polskiego rynku pośrednictwa i patologie w procesie sprzedaży OC p.p.m.

Wojciech Bijak -  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - Nowe możliwości systemów informatycznych UFG

Mariusz Kurowski –  BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o. - Wykorzystywanie innowacji technologicznych w ubezpieczeniowym biznesie

Jarosław Mazek - IMMUSEC Sp. z o.o. - Cyberbezpieczeństwo w komunikacji – wyzwania dla branży ubezpieczeniowej

Dr inż. Marcin Kotarba - Politechnika Warszawska - Digitalizacja i socjalizacja bankowości i jej implikacje dla ubezpieczeń

 

Zdjęcia z uroczystości


 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT