Konferencja „Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie” – Toruń, 23 kwietnia 2012 r.

Szanowni Państwo

Pojazdy mechaniczne uszkodzone w wypadkach drogowych są z reguły poddawane naprawie, której celem jest przywrócenie ich do stanu, w jakim znajdowały się przed wypadkiem. Niestety, nie zawsze - i to pomimo stosowania przez zakłady naprawcze ścisłego reżimu technologicznego i zachowania należytej staranności przy dokonywaniu naprawy - udaje się przywrócić w pełni wartość pojazdu w stosunku do tej, jaką przedstawiał przed wypadkiem. Jeśli właściciel zamierza następnie sprzedać taki pojazd, odpowiednio niższa cena jaką uzyska od nabywcy jest z jego punktu widzenia szkodą w rozumieniu art. 361 k.c.

Czy tego rodzaju ubytek wartości jest zawsze objęty zakresem odszkodowania należnego od odpowiedzialnego cywilnie sprawcy (a tym samym także jego ubezpieczyciela), czy też uszczerbek ten nie powinien podlegać kompensacji? A może roszczenie o refundację ubytku wartości „ponaprawczego" pojazdu powinno być uwzględniane tylko w szczególnych, wyjątkowych sytuacjach (ad casum)?

Debata nad powyższymi problemami będzie przedmiotem konferencji organizowanej przez toruński ośrodek nauki prawa cywilnego i ubezpieczeniowego (UMK) w dniu 23 kwietnia 2012 r. Wezmą w niej także udział przedstawiciele nauk ekonomicznych, instytucji rynku ubezpieczeniowego (zakładów ubezpieczeń, firm brokerskich) a także rzeczoznawcy do spraw motoryzacji, mający doświadczenie w zakresie szacowania wartości pojazdów (także ubytku wartości) samochodów powypadkowych. W przeddzień konferencji ukaże się recenzowane opracowanie naukowe w formie książkowej, zawierające teksty wszystkich referatów konferencyjnych.

W imieniu organizatorów oraz własnym zapraszam na konferencję wszystkich Zainteresowanych.

Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

 

Program

Zgłoszenie na konferencję

 

 

 

 

 

 

 Załączniki

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT