Konferencja „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – problemy w praktyce obrotu” - Warszawa, 15 maja 2013 r.

Szanowni Państwo,

W grudniu 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych opublikował Raport pt. „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. Raport powstał w odpowiedzi na niepokojące tendencje skargowe – wzrost liczby skarg klientów banków oraz doradców finansowych na oferowane im zamiast tradycyjnej lokaty, ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, iż ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne oferowane są coraz szerszej rzeszy klientów również za pośrednictwem banków, a także w związku z coraz większym skomplikowaniem tego rodzaju ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych postanowił szczegółowo przeanalizować pojawiające się na rynku, negatywne praktyki i opisać je w obszernym raporcie. Uzyskany w ten sposób Raport stanowi zarówno źródło informacji o pojawiających się nieprawidłowościach dla podmiotów rynkowych, odpowiednich organów nadzorczych, jak i zbiór wskazówek dla konsumenta – na co powinien on zwrócić uwagę, gdy proponuje mu się zawarcie umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Pragnąc szerzej przybliżyć występujące problemy w tym segmencie rynku ubezpieczeniowego i możliwe sposoby ich rozwiązania, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych zorganizowała w dniu 15 maja 2013 r. konferencję pt. „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – problemy w praktyce obrotu”, kierowaną do uczestników rynku ubezpieczeniowego, zwłaszcza działów merytorycznych i prawnych firm ubezpieczeniowych oraz banków, a także brokerów i agentów ubezpieczeniowych.

Spotkanie stanowiło wielostronną płaszczyznę wymiany poglądów na temat istniejących problemów, a także możliwości ich ograniczenia z wykorzystaniem międzynarodowych doświadczeń.

W konferencji udział wzieli wybitni przedstawiciele polskiej nauki prawa ubezpieczeniowego, którzy starali się nakreślić kierunki potrzebnych zmian.

Poniżej prezentujemy program konferencji, szczegółowe sprawozdanie oraz prezentacje prelegentów.Program konferencji

Sprawozdanie

 

Prezentacje:

- Anna Gadomska - Orłowska - Problemy teoretycznoprawne zaprezentowane w Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2013 r.„Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”

- Wojciech Kamieński - Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

- Wolfgang Stockmeyer - Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń

- Małgorzata Więcko-Tułowiecka - Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

- Dariusz Fuchs - Regulacja ubezpieczeń na Życie w Świetle PEICL

- Magdalena Szczepańska - Propozycje zmiany regulacji prawnej ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

- Marcin Orlicki - Umowa ubezpieczenia według przepisów kodeksu cywilnego a ubezpieczenia na życie z UFK

- Aleksander Daszewski - Uwagi do propozycji Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie samoregulacji rynku


Galeria zdjęć

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT