Organizacja prawników ubezpieczeniowych działa w Koźmińskim

Dużą konferencją naukową na temat e-ubezpieczeń zainauguruje swoją działalność w Polsce Międzynarodowy Związek Prawa Ubezpieczeniowego AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances).

Założona w 1960 r. w Luksemburgu organizacja AIDA skupia prawników śledzących przepisy i praktykę ubezpieczeniowe w ponad 60 krajach na świecie. Wraz z rządami i organami regulacyjnymi wypracowują oni zasady tworzenia spójnych przepisów, wymieniają się wiedzą i proponują spójne rozwiązania dla całego rynku ubezpieczeń. W Polsce AIDA będzie działać przy Akademii Leona Koźmińskiego i ściśle z nią współpracować. Pierwszym krokiem jest organizacja konferencji pod tytułem: „E-insurance i nowe technologie w prawie ubezpieczeniowym", która odbędzie 12 października 2012 r. w Warszawie. W ramach konferencji są przewidziane wystąpienia polskich i zagranicznych przedstawicieli nauk prawnych w zakresie ubezpieczeń, a także wybitnych praktyków rynku ubezpieczeń.

- Ważne są dla nas wszystkie zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. Dziś szczególnie ciekawy, szybko rosnący jest segment ubezpieczeń direct, stąd wybór tematu konferencji inaugurującej działalność AIDA w Polsce - mówi Anna Tarasiuk-Flodrowska, prawniczka z kancelarii Hogan Lovells LLP, współinicjatorka odrodzenia AIDA w Polsce. - Rozwój e-ubezpieczeń i nowych technologii jest szansą, której wykorzystanie w dużej mierze zależy od efektywnych regulacji prawnych. Ten nowy kanał dystrybucji wiąże się z koniecznością zmierzenia się z takimi kwestiami prawnymi jak podpis elektroniczny, skutki dowodowe zawarcia umowy ubezpieczenia w formie elektronicznej w postępowaniu sądowym, kwestia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia czy forma składania oświadczeń woli w ubezpieczeniach OC.

Polska AIDA stawia sobie za cel m.in. rozwijanie prawa ubezpieczeniowego i monitorowanie kierunków jego rozwoju, prowadzenie badań, upowszechnianie wiedzy oraz integrację polskich i zagranicznych prawników ubezpieczeniowych. Wśród osób wspierających reaktywację polskiego oddziału tej organizacji są niekwestionowane autorytety prawa ubezpieczeniowego, m.in. prof. Eugeniusz Kowalewski. Oprócz niego, w skład organów polskiego oddziału wchodzą: Agnieszka Binięda; dr Dariusz Fuchs, Witold Janusz, dr Mariusz Maciejewski, dr Władysław Mogilski, dr Kyriaki Noussia, Bartosz Wojno. Do rady naukowej zaproszono m.in. dr. Stanisława Kluzę, byłego prezesa KNF, Dorotę Leśniak, dr Katarzynę Malinowską i dr. Marcina Orlickiego.

- Bardzo się cieszę, że nasza organizacja działa przy Akademii Leona Koźmińskiego. Trudno wyobrazić sobie lepszą afiliację dla AIDA niż czołowa uczelnia biznesowa z silnym kolegium prawa - mówi dr Mariusz Maciejewski, radca prawny, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Więcej o AIDA w Polsce: www.aida.kozminski.edu.pl


Akademia Leona Koźmińskiego jest wyższą uczelnią o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Prowadzi badania naukowe i kształci w zakresie: ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, administracji, psychologii w zarządzaniu i socjologii. Jest jedyną uczelnią w Polce, która posiada potrójną akredytację międzynarodową: AACSB, EQUIS i AMBA; ma też ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków zarządzanie i prawo. Według rankingów krajowych „Perspektyw" i „Rzeczpospolitej" oraz międzynarodowych dziennika „Financial Times" jest najlepszą polską uczelnią biznesową i liderem kształcenia menedżerskiego w Europie środkowej i wschodniej. Jest też najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce - studiuje w niej tysiąc obcokrajowców z 57 państw. Na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych kształci ponad 8000 osób.


Ewa Barlik

rzecznik prasowy

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

ul. Jagiellońska 57/59 | 03-301 Warszawa

tel. 22 519 22 61| fax. 22 519 22 52 | kom. 601248450|

ewabarlik@kozminski.edu.pl

www.kozminski.edu.pl

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT