"Nowoczesne rozwiązania w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych" - Warszawa, 21 marca 2011 r.

W dniu 21 marca 2011 r. odbyła się międzynarodowa konferencja "Nowoczesne rozwiązania w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych", zorganizowana przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie "Pro Motor" oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

W Konferencji udział wzięli zarówno przedstawiciele uznanych zagranicznych ośrodków akademickich jak prof. Barbara Billingsley z University of Alberta w Edmonton, z Kanady, prof. Laureen Regan z Temple University, w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych jak i krajowych uczelni specjalizujących się w prawie odszkodowawczym oraz ubezpieczeń gospodarczych jak prof. Ewa Bagińska reprezentująca Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Gdański, prof. Eugeniusz Kowalewski oraz dr Katarzyna Ludwichowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W gronie prelegentów w spotkaniu udział wzięli również eksperci z rynku skandynawskiego jak Matts Nordell, Roger Stenseth oraz Ginnie Viberg reprezentujący kolejno szwedzkie, norweskie i duńskie biura ubezpieczycieli komunikacyjnych. Na konferencji obecni byli uznani krajowi eksperci, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, branżowych samorządów gospodarczych oraz konsumentów.

Konferencję patronatem objął Rzecznika Ubezpieczonych oraz The Geneva Association for the Study of Insurance Economics.

Konferencja stanowiła kolejną szeroką debatę poświęconą alternatywnym dla tradycyjnych modeli kompensacji szkód komunikacyjnych skupiając się głównie na modelu „no-fault” (bez konieczności ustalania winy).

Poniżej prezentujemy program konferencji, sprawozdanie oraz  prezentacje multimedialne prelegentów. Wkrótce zaprezentujemy galerię zdjęć.

 

Program

 

Sprawozdanie

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Zmierzch odpowiedzialności cywilnej za wypadki samochodowe – iluzja czy rzeczywistość? 

Dr Katarzyna Ludwichowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Koncepcja no-fault w kompensacji szkód komunikacyjnych

Prof. Laureen Regan – Temple University, Philadelphia, USA - Ubezpieczenie no-fault w Stanach Zjednoczonych

Prof. Barbara Billingsley – University of Alberta, Edmonton, Canada - Ubezpieczenie no-fault w Kanadzie

Prof. Caroline van Schoubroeck – Katholieke Universiteit Leuven, Belgium - Belgijski system kompensacji szkód komunikacyjnych


Matts Nordell – Swedish Motor Insurers’ Bureau - Szwedzki model kompensacji szkód komunikacyjnych

Roger Stenseth – Norwegian Motor Insurers’ Bureau - Norweski model kompensacji szkód komunikacyjnych

Ginnie Viberg – Danish Motor Insurers’ Bureau - Duński model kompensacji szkód komunikacyjnych

Prof. dr hab. Ewa Bagińska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Gdański - Roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 446 § 4 kodeksu cywilnego na tle doświadczeń europejskich

Anna Dąbrowska i Aleksander Daszewski – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych - Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego

 

 

 

 Załączniki

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT