„Kancelarie i doradcy odszkodowawczy” – konferencja Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej – Warszawa, 16 listopada 2010 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada br. odbyła się Konferencja z okazji XV – lecia instytucji Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce, która była także okazją do podjęcia dyskusji na temat wyjątkowo dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach podmiotów - kancelarii i doradców specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.  

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego środowisk naukowych, samorządów gospodarczych pośredników ubezpieczeniowych, kancelarii i doradców odszkodowawczych, zakładów ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, mediów oraz organizacji konsumenckich.

Podczas konferencji reprezentanci zainteresowanych niniejszą problematyką podmiotów, ukazali nurtujące ich kwestie, z którymi spotykają się w bieżącej pracy obserwując rynek ubezpieczeniowy. Konferencja w naszej ocenie stanowiła pierwszy zasadniczy i potrzebny krok w zaprezentowaniu na szerszą skalę problematyki dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pełnomocników, a być może w przyszłości przyczyni się do uregulowania prawnego tej jakże istotnej z perspektywy poszkodowanych branży.

W pierwszej części Konferencji nastąpiło wręczenie statuetek Rzecznika Ubezpieczonych „Zasłużony dla Konsumentów usług ubezpieczeniowych”, które otrzymali:

osoba - Dr Stanisław Rogowski

- Ministerstwo Finansów

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

- Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

- Prof. dr hab. Jerzy Handschke

- Prof. dr hab. Jerzy Łańcucki

- Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

- Prof. dr hab. Jan Monkiewicz

- Dr Stanisław Nowak

- Dr Marcin Orlicki

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- Mariusz Wichtowski - Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

- Jacek Kliszcz – Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

- Adam Sankowski – Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

- Dr Bożena Dołęgowska-Wysocka – "Gazeta Ubezpieczeniowa"

- Zofia Borsuk – Pawlak – "Prawo Asekuracyjne"

- Marcin Z. Broda – "Dziennik Ubezpieczeniowy", "Miesięcznik Ubezpieczeniowy"

- Rzecznik Konsumentów z Tarnowa, Krzysztof Podgórski

- Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

- Redakcja „Rzeczpospolitej”

- Redakcja „Gazety Pomorskiej”

- AVIVA  T.U. na Życie S.A.

- T.U. i R. ALLIANZ POLSKA S.A.

- TUW CONCORDIA POLSKA

- PTE POLSAT S.A.

Poniżej prezentujemy program konferencji, szczegółowe sprawozdanie, głos w dyskusji uczestnika oraz  prezentacje multimedialne prelegentów, a także galerię zdjęć.

Program

Szczegółowe sprawozdanie

O kancelariach i doradcach odszkodowawczych okiem praktyki w 15-stą rocznicę działalności Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce - Wojciech Fallach - Sekcja Wykonania Umowy Ubezpieczenia przy IGUiOR

Głos w dyskusji - doc. dr Ryszard Zelwiański

 

Prezentacje:

Magdalena Barcicka - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - Kancelarie i doradcy odszkodowawczy  z perspektywy UFG

Beata Karwacka - Polska Izba Odszkodowań - Kancelarie i doradcy odszkodowawczy, korzyści, czy straty dla poszkodowanych? Rola samorządu gospodarczego w uporządkowaniu rynku.

Krystyna Krawczyk - Biuro Rzecznika Ubezpieczonych - Kancelarie i doradcy odszkodowawczy

Bartłomiej Krupa - Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych - Geneza, rozwój, profesjonalizacja na rynku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Uwarunkowania prawne i społeczno-gospodarcze

Jakub Nawracała - Grupa Concordia - Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy ubezpieczyciela 

Galeria zdjęć


Załączniki

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT