„O potrzebie uregulowania ubezpieczeń grupowych” - Konferencja Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Rzecznika Ubezpieczonych - Warszawa, 15 listopada 2013 r.

Szanowni Państwo,

Forma grupowego ubezpieczenia jest od lat powszechnie stosowana na rodzimym rynku ubezpieczeniowym. Obecnie ubezpieczenia grupowe stanowią ponad dwie trzecie rynku ubezpieczeń na życie w Polsce, a niektórzy ubezpieczyciele oferują umowy ubezpieczenia na życie wyłącznie, bądź w przeważającej części w tej właśnie formie, wkraczając dynamicznie w ostatnich latach na kolejne obszary m.in. bancassurance. Nowe kanały dystrybucji ubezpieczeń spowodowały również, że obecne rozwiązania w tym segmencie rynku znacząco zostały zmodyfikowane odchodząc od tradycyjnych wzorców wypracowanych w ramach umów pracowniczych.

Pomimo tego, ta coraz popularniejsza, a jednocześnie ewoluująca forma ubezpieczeń, na trwałe osadzona w praktyce rynkowej nie doczekała się uregulowania w przepisach o umowie ubezpieczenia w kodeksie cywilnym, natomiast w ustawie o działalności ubezpieczeniowej opisano ją jedynie zdawkowo.

Biorąc pod uwagę wartość zebranej składki w tym segmencie oraz tendencje rynkowe, które wskazują, że ubezpieczenia sprzedawane w tej formie, w szczególności oferowane w kanale bancassurance, będą jednym z fundamentów sektora ubezpieczeniowego niezbędnym wydaje się podjęcie dyskusji o potrzebie uregulowania ubezpieczeń grupowych i ewentualnym kierunku rozwiązań legislacyjnych.

Z tych względów Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych zorganizowała w dniu 15 listopada 2013 r. Konferencję „O potrzebie uregulowania ubezpieczeń grupowych", kierowaną do uczestników rynku ubezpieczeniowego, zwłaszcza działów merytorycznych i prawnych firm ubezpieczeniowych oraz banków, a także brokerów i agentów ubezpieczeniowych.

Spotkanie stanowiło wielopłaszczyznową platformę wymiany poglądów odnośnie potrzeby i kierunków uregulowania problematyki ubezpieczeń grupowych.

W konferencji udział wzieli wybitni i uznani przedstawiciele polskiej nauki prawa ubezpieczeniowego, którzy ocenili obecny stan rzeczy, oraz starali się nakreślić postulowane przez nich kierunki zmian i przybliżyli planowane rozwiązania europejskie w tym zakresie.

Poniżej prezentujemy program konferencji oraz prezentacje multimedialne prelegentów. Wkrótce zostanie zamieszczone szczegółowe sprawodzanie z konferencji.

 

Program konferencji

 

Sprawozdanie z konferencji

 

Prezentacje mulimedialne:

 

- Piotr Radziszewski - Ubezpieczenia grupowe w ocenie regulatora

- Paweł Sawicki - Stanowisko organu nadzoru wobec problematyki ubezpieczeń grupowych


- Małgorzata Więcko-Tułowiecka - Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych

- Tomasz Młynarski - Przyczyny i kierunki potrzebnych zmian odnośnie ubezpieczeń grupowych z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

- Beata Mrozowska – Bartkiewicz - Regulacje prawne ubezpieczeń grupowych w ocenie ubezpieczycieli

- Anna Kwiatkowska - Dobre prawo - dobre ubezpieczenia

- Dariusz  Fuchs - Ubezpieczenia grupowe w europejskiej umowie ubezpieczenia

- Magdalena Szczepańska - Czy obecna regulacja ubezpieczeń grupowych jest satysfakcjonująca?

- Marcin Orlicki - Jak uregulować ubezpieczenia grupowe?Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT