Odszkodowanie z OC komunikacyjnego przy samochodzie w leasingu – Z VAT-em czy bez?

Odszkodowanie za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT powinno uwzględniać wartość tego podatku. Przyjęcie innej interpretacji oznaczałoby, że wypłacone odszkodowanie nie pokryje w pełni poniesionej straty. Naruszałoby to fundamentalną zasadę pełnego odszkodowania, określoną w art. 361 § 2 k.c.

 

Kwestia wypłaty odszkodowania bez uwzględnienia podatku VAT (czyli w kwocie netto) przy szkodach w autach będących przedmiotem leasingu, jest sygnalizowana przez klientów w trakcie dyżurów telefonicznych ekspertów Rzecznika Finansowego oraz w oficjalnych wnioskach o podjęcie postępowania interwencyjnego.

Klienci prowadzący działalność gospodarczą, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT skarżą się, że część ubezpieczycieli wypłaca odszkodowania za naprawę pojazdu w kwocie netto, czyli bez uwzględnienia podatku VAT.

- Nie jest to na szczęście praktyka jednolita, albowiem niektóre zakłady ubezpieczeń (np. UNIQA TU S.A., TU InterRisk S.A. VIG). przy rozpatrywaniu tego typu spraw, czasami uznają status leasingobiorcy jako poszkodowanego, mimo iż nie jest on właścicielem pojazdu. Co za tym idzie nie zawsze forsują wypłaty odszkodowania w kwocie netto. To właściwe podejście, gdyż okoliczność, iż właścicielem leasingowanego pojazdu jest firma leasingowa (tj. podmiot posiadający status podatnika podatku VAT), nie powinna przesądzać automatycznie o tym, iż zgłoszone przez użytkownika pojazdu (leasingobiorcę, np. prowadzącego działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT lub takiego, któremu przysługuje prawo do odliczenia jedynie 50 % podatku VAT) roszczenie o uwzględnienie w kwocie odszkodowania podatku VAT nie zasługuje na uwzględnienie. – pisze w analizie na ten temat dr Norbert Kraj, ekspert w biurze Rzecznika Finansowego.

Pełna argumentacja w załączniku. 

 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT