Działania DKN

DZIAŁANIA DORADCZEGO KOMITETU NAUKOWEGO

Konferencja „Nadużycia na rynku finansowym a ochrona konsumenta” – relacja (wrzesień 2019)

Raport  Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta (wrzesień 2019)

Raport Otwarcia – Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku finansowego w Polsce (czerwiec 2018)