Analizy ustawowych wakacji kredytowych w krajach UE

Rzecznik Finansowy we współpracy z naukowcami zaangażowanymi w pracę Doradczego Komitetu Naukowego zrealizował przegląd zagranicznych ustawowych rozwiązań dotyczących „wakacji kredytowych”. Zostały one wykorzystane do analizy możliwych regulacji na polskim rynku. Rzecznik zaprezentował analizy dotyczące rozwiązań wprowadzonych w Austrii, we Włoszech, na Węgrzech i w Niemczech.