Raport – Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta

Prezentowany Raport Nieprawidłowości na rynku finansowy a ochrona konsumenta powstał w ramach prac prowadzonych w latach 2018/2019 przez Doradczy Komitet Naukowy działający przy Rzeczniku Finansowym. Jego celem było dokonanie analizy i systematyki nieprawidłowości występujących na polskim rynku finansowym, które negatywnie wpływają na prawa i interesy konsumentów oraz na reputację tego rynku. Co najważniejsze autorzy skupiają się nie tylko na opisie zjawisk, ale też formułują propozycje przeciwdziałania takim zjawiskom.

Zachęcamy do lektury – pobierz plik PDF.

Warszawa, 24 wrzesień 2019 r.