Skład Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego

Przewodnicząca

prof. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet w Zielonej Górze

Zastępcy Przewodniczącego

dr hab. prof. UJ Piotr Tereszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)

prof. dr Mátyás Bencze, University of Debrecen, Hungary

prof. dr Lucian Bercea, The West University of Timisoara, Romania

dr Tomasz Czech, Redaktor Naczelny czasopisma „Monitor Prawa Bankowego”

dr hab. prof. UŁ Iwona Czechowska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr Jernej Letnar Černič, The New University, Slovenia

dr Róbert Dobrovodský, The Trnava University in Trnava, Slovakia

dr hab. prof UJ Zbysław Dobrowolski, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr Francesca Fiorentini, The University of Trieste, Italy

dr hab. prof. US Sławomir Franek, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr Marta Infantino, The University of Trieste, Italy

dr Denisa Jindřichová, The Czech National Bank

dr Josef Kotásek, Masaryk University, Czech Republik

dr hab. prof. UEW Robert Kurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr Leander Loacker, University of Zurich

prof. dr hab. Teresa Lubińska, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr Georgios Mentis, University of Athens

prof. dr Emilia Mišćenić, University of Rijeka

prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska

prof. dr Leonid Nakov, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

prof. dr hab. Tomasz Nieborak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. prof. UAM Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Jānis Pleps, University of Latvia

dr András Pomeisl, Pázmány Péter Catholic University

dr hab. prof. VUM Arkadiusz Radwan, Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Joanna Salachna, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

dr hab. prof UŁ Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UW Sebastian Skuza, Uniwersytet Warszawski

prof. dr Jorg Sladič, University of Maribor, Slovenia

prof. dr Zvonimir Slakoper, The University of Rijeka, Croatia

dr hab. prof. SGH Anna Szelągowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Tomas Veršinskas, Institute of Financial Law, Lithuania

dr hab. prof. US Magdalena Zioło, Uniwersytet Szczeciński