Edukacja

Rzecznik Finansowy inicjuje i wspiera różne działania edukacyjne skierowane do szerokiego grona zainteresowanych oraz informuje klientów podmiotów rynku finansowego o ich prawach.

W swoich działaniach stosuje zasady określone w dokumencie Kierunki Edukacji Finansowej Rzecznika Finansowego (dokument w załączniku)