Przejdź do treści Wyszukiwarka

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
NIP: 525 15 66 173
REGON: 011335893
Telefon ogólny oraz recepcja: +48 22 333-73-26+48 22 333-73-27
fax: +48 22 333-73-29
e-mail:

Wnioski w sprawie wytoczenia powództwa przez Rzecznika Finansowego lub o wstąpienie Rzecznika Finansowego do postępowania sądowego należy wysyłać:

– tradycyjną pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa


– albo na adres mailowy biuro@rf.gov.pl

Prosimy o wybór jednej z powyższych form złożenia wniosku. Wniosek należy podpisać. Prosimy pamiętać o przesłaniu kopii wszystkich dokumentów wspomnianych we wzorze wniosku. Wnioski kierowane do Rzecznika za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinny mieć formę skanu odręcznie podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, należy złożyć również pełnomocnictwo.

W przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@rf.gov.pl lub kontakt telefoniczny pod numerami. +48 22 333-73-26 lub +48 22 333-73-27