Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK)

Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego - Izabela Dąbrowska-Antoniak

Zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego - Katarzyna Szwedo-Mackiewicz

 

Do zakresu działania Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego należy ochrona klientów rynku bankowego i kapitałowego, tzn. instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji pożyczkowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT