Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS)

Dyrektor Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, zastępca Rzecznika Finansowego - Paweł Zagaj

Zastępca dyrektora Wydziału Pozosądowego Rozwiązywania Sporów - Anna Gadomska-Orłowska

Do zakresu działania Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów należy prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Szczegóły na specjalnej podstronie: www.rf.gov.pl/polubowne

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT