Porady sezonowe

 • Opodatkowanie odszkodowań oraz odsetek od odszkodowań
 • Zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE)

  Przeniesienie środków z otwartego funduszu emerytalnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. 
  o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Zgodnie z nowymi przepisami nastąpiło przekazanie części środków z otwartego funduszu emerytalnego na subkonto ubezpieczonych w otwartym funduszu emerytalnym. Subkonta zostały założone w roku 2012 w celu przekazywania na nie środków, które dotychczas były przekazywane do otwartego funduszu emerytalnego. Przypomnijmy, iż w związku z obniżeniem składki przekazywanej do funduszu, pozostała część ewidencjonowana jest na specjalnie w tym celu utworzonym subkoncie w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Subkonta te są wydzielone od pozostałych środków ewidencjonowanych w ZUS i podlegają podobnym uregulowaniom dotyczącym dziedziczenia co środki gromadzone w OFE.

 • Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej

  Najpopularniejszym ubezpieczeniem wśród dzieci i młodzieży jest szkolne lub studenckie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Większość rodziców, czy też studentów decyduje się na przystąpienie do takiej umowy ubezpieczenia w szkole, na uczelni, gdyż tak jest zazwyczaj najprościej i niedrogo.

 • Opodatkowanie odszkodowań i odsetek od odszkodowań w polskim prawie podatkowym

  W związku z tym, iż dnia 30 kwietnia 2013 roku mija termin na złożenie rocznego zeznania za 2012 rok ( PIT ) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi opodatkowania odszkodowań oraz odsetek od odszkodowań przed złożeniem zeznania. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż odsetki od otrzymanych odszkodowań należy opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji inne źródła.

 • Ubezpieczenia zimowych wyjazdów

  Przed Nami eskapady narciarskie, okres wyjazdów na ferie, urlopy zimowe, które związane są z aktywnym spędzaniem czasu podczas kuligów, wypraw górskich, jeździe na nartach, desce snowbordowej, sankach i innym sprzęcie sportowym. „Białe szaleństwo” to nie tylko olbrzymia przyjemność, ale również szereg zagrożeń i to - jak wskazują statystyki - o znacznych rozmiarach. Oferowane na rynku ubezpieczenia dla osób aktywnie spędzających czas zimą są instrumentem finansowym, dzięki któremu możemy je wyeliminować, czy też w pewien sposób ograniczyć.

 • Odpowiedzialność za utrzymanie dróg, chodników, nieruchomości - praktyczne wskazówki w dochodzeniu roszczeń za "zimowe szkody"

  Mroźna i śnieżna aura związana jest z szeregiem szkód wynikających z niewłaściwego utrzymania stanu dróg, chodników i znajdujących się w ich sąsiedztwie nieruchomości. Zimą i na początku wiosny notowanych jest bowiem znacznie więcej szkód zarówno osobowych (np. skręceń, złamań, zwichnięć kończyn i innych obrażeń ciała) jak i majątkowych (np. uszkodzeń felg i opon, układu zawieszenia pojazdów na skutek jazdy po dziurawych drogach, szyb i karoserii samochodowych w wyniku spadającego z dachu śniegu i lodu).

 • Odpowiedzialność zarządu dróg i jego ubezpieczyciela w zakresie OC
 • Ubezpieczenia turystyczne

  Przed nami okazje do krótszego dłuższego odpoczynku i wreszcie przez wielu oczekiwany sezon urlopowy. Wakacje to nie tylko olbrzymia i wyczekiwana przyjemność, ale również szereg zagrożeń i to - jak wskazują statystyki - o znacznych rozmiarach. Oferowane na rynku ubezpieczenia szczególnie dla osób aktywnie spędzających letni urlop są instrumentem finansowym, dzięki któremu możemy je wyeliminować, czy też w pewien sposób ograniczyć. Niestety częstokroć zapominamy, że wypoczywając mogą Nas spotkać nieoczekiwane i nieprzyjemne zdarzenia, zapominamy także, że możemy spowodować u innych osób uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy też uszkodzenia lub zniszczenia należącego do nich sprzętu.

 • Ubezpieczenia narciarskie

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT