Informacja dotycząca skarg na działalność zakładów ubezpieczeń - art. 336 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844)

Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), zakład ubezpieczeń ma obowiązek sporządzić dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne, które obejmuje m.in. informacje dotyczące skarg na działalność zakładu ubezpieczeń oraz sporów sądowych z udziałem zakładu ubezpieczeń. Sprawozdanie zakład ubezpieczeń przekazuje do KNF. Informacje dotyczące skarg zakład ubezpieczeń przekazuje również Rzecznikowi Finansowemu. Rzecznik Finansowy ujawnia te informacje.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT