Co się stanie, jeśli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia OC przestanę być zobowiązany do płacenia podatku rolnego, albo gdy zmniejszy się obszar mojego gospodarstwa i nie będzie już przekraczał 1 hektara?

W przypadku, gdy zmieni się prawo i w wyniku tej zmiany przestanie istnieć obowiązek opłacania podatku rolnego, wówczas dojdzie do rozwiązania umowy ubezpieczenia OC rolników. To samo stanie się wówczas, gdy zmniejszy się obszar użytków rolnych, na których prowadzona jest działalność rolnicza. W obu przypadkach rolnikowi przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, tj. za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT