Co się stanie jeśli nie wypowiem posiadanej przeze mnie umowy ubezpieczenia OC rolnika i jednocześnie zawrę drugą umowę z innym zakładem ubezpieczeń. Czy mogę jedną z nich wypowiedzieć?

W takiej sytuacji dojdzie do tzw. podwójnego ubezpieczenia  - obowiązywać bowiem będą zarówno umowa zawarta z mocy prawa, tj. w wyniku automatyzmu, jak również umowa nowo zawarta. W takim przypadku, w odniesieniu do umów ubezpieczenia OC rolnika zawartych przed dniem 11 lutego 2012 r. nie było możliwe wypowiedzenie żadnej z tych umów, a w związku z tym istniał obowiązek opłacenia składki w obu zakładach ubezpieczeń.  Dopiero po zmianie przepisów, tj. w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r., w przypadku zaistnienia podwójnego ubezpieczenia wprowadzono możliwość rezygnacji z jednej z umów. Przepis art. 46a  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi bowiem, że jeżeli posiadacz gospodarstwa rolnego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub kilku zakładach ubezpieczeń, a jedna z tych umów została zawarta w wyniku automatyzmu, tę właśnie umowę można wypowiedzieć, przy czym trzeba to zrobić na piśmie. Wypowiedzenie umowy można wysłać pocztą, przekazać zakładowi ubezpieczeń osobiście lub wręczyć agentowi, który zawiera umowy ubezpieczeń na rzecz tego zakładu ubezpieczeń, w którym wypowiadane ubezpieczenie było zawarte.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT