Czy zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, gdy szkodę wyrządzi hodowane przeze mnie zwierzę?

Zdarza się, iż hodowane w gospodarstwie rolnym zwierzę wyrządzi szkodę - może to być źle uwiązana krowa, czy też niepilnowany pies, który kogoś pogryzie lub wbiegnie na jezdnię doprowadzając do powstania szkody. We wszystkich tych przypadkach niewątpliwie szkoda wystąpiła w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, dlatego też odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC rolnika co do zasady będzie istniała.  Dodatkowym warunkiem odpowiedzialności jest jednak wykazanie przez osobę poszkodowaną, iż szkodę poniosła, jak również związku pomiędzy zachowaniem zwierzęcia a szkodą. W tym przypadku bowiem poszkodowany nie musi wykazywać winy rolnikowi bowiem to rolnik, aby uniknąć odpowiedzialności musi wykazać, iż odpowiedzialności tej nie ponosi. W praktyce oznacza to konieczność wykazania przez rolnika, że dochował należytej staranności w  nadzorze nad zwierzętami, i że szkoda nie powstała w wyniku jego niedbalstwa, tj. złego uwiązania krowy, czy też niezamknięcia psa w miejscu, w którym nie będzie on stwarzał zagrożenia. 

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT