Jaki akt prawny reguluje kwestie związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika?

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). Przepisy wyżej wskazywanej ustawy określają szczegółowo m.in. :

1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

2) sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia tych umów ubezpieczeń oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku (kary za brak ubezpieczenia),

3)  zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT