Jeśli umowa ubezpieczenia OC rolnika opłacana jest w ratach, czy nieopłacenie raty składki lub też opłacenie jej w terminie późniejszym, niż wskazany w polisie powoduje rozwiązanie umowy, a więc brak ochrony ubezpieczeniowej?

Jeśli opłacamy składkę w ratach, nieopłacenie raty składki nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje do końca umowy, tj. do końca okresu na jaki została zawarta. Jedynym skutkiem nieopłacenia raty składki jest to, że umowa ubezpieczenia nie ulegnie automatycznemu wznowieniu na kolejny okres 12 miesięcy. Niezapłacenie raty składki powoduje, iż jesteśmy dłużnikami zakładu ubezpieczeń, który może dochodzić zapłacenia składki wraz z odsetkami nawet sądownie.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT