Kiedy muszę zawrzeć umowę ubezpieczenia OC?

Umowę ubezpieczenia OC rolnika należy zawrzeć:

-  najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa w posiadanie

- najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczas posiadanej umowy ubezpieczenia, gdy   została ona wypowiedziana np. z powodu chęci zmiany ubezpieczyciela.

- najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wówczas gdy nie dojdzie do automatycznego zawarcia kolejnej umowy z powodu niezapłacenia w całości określonej w umowie składki za mijający okres 12 miesięcy,

-   najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku przeniesienia prawa własności gospodarstwa wraz z umową ubezpieczenia zawartą począwszy od dnia 11 lutego 2012 r. - wówczas ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu 12 miesięcy, na który ta umowa była zawarta przez dotychczasowego właściciela gospodarstwa.

- najpóźniej w dniu odstąpienia przez rolnika od umowy zawieranej na odległość (za pośrednictwem internetu, telefonu).

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT