Oddałem w posiadanie część gospodarstwa, która stanowi odrębne gospodarstwo rolne. Czy osoba, która objęła tę część gospodarstwa w posiadanie musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC rolnika?

W przypadku oddania części gospodarstwa w posiadanie innej osobie, na osobie tej spoczywa obowiązek zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia OC rolnika. Dochodzi tu bowiem do przejścia posiadania jedynie części gospodarstwa, pozostała zaś część nadal jest w posiadaniu rolnika. W konsekwencji rolnik ten nadal musi posiadać ubezpieczenie OC, dlatego też prawa i obowiązki wynikające z umowy, którą wcześniej zawarł nie przechodzą na osobę, której przekazał w posiadanie część swego gospodarstwa. Dlatego też osoba obejmująca część gospodarstwa w posiadanie musi zawrzeć własne ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu objęcia części gospodarstwa w posiadanie.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT