Sprzedałem gospodarstwo rolne. Czy dostanę zwrot składki za zawarte przeze mnie ubezpieczenie OC rolnika za okres, w którym z ubezpieczenia już nie korzystam?

W przypadku zbycia gospodarstwa, dotychczasowy właściciel gospodarstwa otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia wyłącznie wówczas, gdy nowy posiadacz gospodarstwa wypowie otrzymaną od zbywcy gospodarstwa umowę ubezpieczenia OC. Jednak nowy posiadacz gospodarstwa może kontynuować ubezpieczenie, a więc nadal korzystać z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez zakład ubezpieczeń na podstawie otrzymanej od zbywcy umowy. W takiej sytuacji zwrot składki nie będzie przysługiwał. Jeśli nabywca gospodarstwa chce kontynuować ubezpieczenie, warto jest przy sprzedaży gospodarstwa umówić się z nabywcą, że składka zostanie rozliczona bezpośrednio przez strony transakcji.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT