W przypadku powstania szkody jakie obowiązki spoczywają na sprawcy szkody, a także na osobie poszkodowanej?

W przypadku wystąpienia szkody przepisy nakładają na uczestników zdarzenia - a więc zarówno na osobę poszkodowaną, jak i na sprawcę zdarzenia -  szereg obowiązków, które w zależności od okoliczności tego zdarzenia winny być spełnione. Oprócz obowiązków tak oczywistych jak zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia oraz pomocy lekarskiej dla osób poszkodowanych, na osoby uczestniczące w zdarzeniu spoczywa także obowiązek powiadomienia Policji w przypadku ofiar w ludziach lub gdy z okoliczności zdarzenia wynika, iż zostało popełnione przestępstwo. Ustawodawca wprowadził także obowiązek zapobieżenia - w miarę możliwości -  zwiększeniu się szkody. Ważnym obowiązkiem jest także udzielenie przez rolnika pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji na temat posiadanej polisy, w tym wskazania zakładu ubezpieczeń, w którym rolnik jest ubezpieczony.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT