Zakład ubezpieczeń nie wypłacił mi odszkodowania. Do którego sądu mam skierować pozew przeciwko ubezpieczycielowi?

Pozew z roszczeniem wynikającym z umów ubezpieczenia obowiązkowego można wytoczyć przed sąd właściwy dla siedziby zakładu ubezpieczeń, bądź, co stanowi znaczne ułatwienie dla poszkodowanych, przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Np. w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ma siedzibę w Warszawie, a poszkodowany mieszka w Białymstoku, poszkodowany może złożyć pozew zarówno w sądzie w Warszawie, jak i w sądzie w Białymstoku. Z reguły najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie złożenie pozwu w miejscu zamieszkania osoby poszkodowanej.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT