Czy mogę ubezpieczyć zwierzę wystawowe?

Istnieją takie możliwości choć trzeba liczyć się z koniecznością indywidualnego ustalania wartości zwierzęcia wraz z oceną jego stanu zwierzęcia przez weterynarza współpracującego z Ubezpieczycielem. Niezmiernie istotny jest również zakres potrzebnego ubezpieczenia. W konsekwencji taka umowa wymaga indywidualnego podejścia i specyficznych ustaleń zależnie od gatunku zwierzęcia, potrzeb Ubezpieczającego i możliwości Ubezpieczyciela.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT