Czy muszę dopełnić jakichś formalności przed zawarciem umowy ubezpieczenia?

Dodatkowe obowiązki natury formalnej zależne są od wymogów Ubezpieczyciela stawianych w warunkach umowy i rodzaju ubezpieczanego zwierzęcia. Często do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia trzeba załączyć oświadczenie o stanie zdrowia zwierzęcia. Jeżeli zwierzę jest rasowe, bądź drogie można się spotkać z koniecznością przedstawienia opinii weterynarza o stanie zdrowia zwierzęcia i okazania dokumentacji potwierdzającego pochodzenie zwierzęcia.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT