Czym jest szkoda całkowita w ubezpieczeniu upraw?

Podział szkód na całkowite i częściowe jest podziałem w praktyce stosowanym przez wszystkich ubezpieczycieli. Ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie przewiduje takich kategorii. Szkodę częściową należy rozumieć jako utratę lub zmniejszenie się plonu nie powodujące konieczności likwidacji uprawy, zaś szkoda całkowita oznacza zniszczenie uprawy w stopniu kwalifikującym uprawę do zaorania.

Przy likwidacji szkody całkowitej wszyscy ubezpieczyciele stosują ryczałtową metodę obliczania odszkodowania. Polega ona na określeniu procentowej wartości plonów w zależności od czasu wystąpienia szkody.

Przykładowo szkodę określa się jako całkowitą jeżeli straty w plonach wynoszą:

25% jeżeli szkoda powstała w okresie do 15 kwietnia roku zbiorów,

40% jeżeli szkoda powstała w okresie od 16 kwietnia do dnia 20 maja roku zbiorów,

60% jeżeli szkoda powstała w okresie od 21 maja do dnia 31 maja roku zbiorów,

85% jeżeli szkoda powstała w okresie od dnia 1 czerwca roku zbiorów.

Niektórzy ubezpieczyciele stosują jeszcze prostsze rozwiązanie, tj. za szkodę całkowitą w uprawie wypłacają jedynie 27% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT