Jak się określa sumy ubezpieczenia?

Zawierając umowę ubezpieczenia co do zasady strony umowy określają sumę ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia najczęściej odpowiada wartości ubezpieczanego majątku. Jednocześnie jest ona górną granicą kwotowej odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W przypadku umów ubezpieczenia upraw bądź umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich sumy ubezpieczenia ustala się odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego zwierzęcia gospodarskiego. Sumy ubezpieczenia nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych przez Ministra Rolnictwa.

Minister Rolnictwa co roku, w terminie do dnia 30 listopada, wydaje rozporządzenie, w którym określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych na 2015 rok

 • Dla 1 ha zbóż 7 000 zł
 • Dla 1 ha kukurydzy 8 800 zł
 • Dla 1 ha rzepaku i rzepiku 8 400 zł
 • Dla 1 ha chmielu 42 500 zł
 • Dla 1 ha tytoniu 28 400 zł
 • Dla 1 ha warzyw gruntowych 172 800 zł
 • Dla 1 ha drzew i krzewów owocowych 82 500 zł
 • Dla 1 ha truskawek 43 600 zł
 • Dla 1 ha ziemniaków 29 300 zł
 • Dla 1 ha buraków cukrowych 12 300 zł
 • Dla 1 ha roślin strączkowych 23 000 zł

Maksymalne sumy ubezpieczenia zwierząt na 2015 rok

 • Dla jednej sztuki bydła 17 400 zł
 • Dla jednego konia 8 900 zł
 • Dla jednej owcy 900 zł
 • Dla jednej kozy 800 zł
 • Dla jednej świni 2 100 zł
 • Dla jednej kury, perliczki lub przepiórki 53 zł
 • Dla jednej kaczki 65 zł
 • Dla jednej gęsi 250 zł
 • Dla jednej indyczki 159 zł
 • Dla jednego strusia 810 zł

 

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych na 2014 rok

 • Dla 1 ha zbóż 8 400 zł
 • Dla 1 ha kukurydzy 8 800 zł
 • Dla 1 ha rzepaku i rzepiku 9 200 zł
 • Dla 1 ha chmielu 37 300 zł
 • Dla 1 ha tytoniu 24 100 zł
 • Dla 1 ha warzyw gruntowych 144 000 zł
 • Dla 1 ha dla drzew i krzewów owocowych 59 200 zł
 • Dla 1 ha truskawek 43200 zł
 • Dla 1 ha ziemniaków 35 700 zł
 • Dla 1 ha buraków cukrowych 10400 zł
 • Dla 1 ha roślin strączkowych 16 700 zł

Maksymalne sumy ubezpieczenia zwierząt na 2014 rok

 • Dla jednej sztuki bydła 18 000 zł
 • Dla jednego konia 10 500 zł
 • Dla jednej owcy 900 zł
 • Dla jednej kozy 800 zł
 • Dla jednej świni 1900 zł
 • Dla jednej kury, perliczki lub przepiórki 53 zł
 • Dla jednej kaczki 65 zł
 • Dla jednej gęsi 250 zł
 • Dla jednej indyczki 157 zł
 • Dla jednego strusia 810 zł

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT