Jakich wyłączeń odpowiedzialności spodziewać się w umowie ubezpieczenia?

Charakterystyczne dla dobrowolnych umów ubezpieczenia zwierząt są wyłączenia odpowiedzialności za szkody będące następstwem

  • Chorób dziedzicznych;
  • Schorzeń istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
  • Opieki związanej z ciążą i porodami zwierząt;
  • Badań kontrolnych;
  • Leczenia stomatologicznego;
  • Wyczynowego uprawiania sportu przez zwierzęta;
  • Szkód będących efektem zaniedbania zwierzęcia (np. wskutek niewłaściwego bądź niewystarczającego żywienia);
  • Niewłaściwego leczenia;
  • Chorób wynikających z zaniedbania szczepień ochronnych.

Oczywiście, jest to przykładowy katalog spotykanych wyłączeń ochrony, który ulega modyfikacji zależnie od gatunku zwierzęcia, jego wartości czy rozszerzeń odpowiedzialności o dodatkowe klauzule.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT