Jakie zwierzęta można objąć ubezpieczeniem od kosztów leczenia?

Co do zasady ochroną ubezpieczeniową teoretycznie można objąć każde zwierze. W praktyce jednak na Polskim rynku ubezpieczeniowym funkcjonują ubezpieczenia zwierząt gospodarskich (np. bydło) hodowlanych (m.in. drób, świnie, owce, nutrie, fretki), a ze zwierząt domowych ubezpieczyć można psy oraz koty. Spotkać można również ubezpieczenia dedykowane właścicielom koni. Nie ma żadnych przeszkód, aby umowa ubezpieczenia obejmowała również inne zwierzęta jednak znalezienie oferty ubezpieczeniowej dla rzadziej spotykanych zwierząt (zwłaszcza zwierząt egzotycznych) będzie bardzo trudne. Być może zakłady ubezpieczeń zaczną dostrzegać tu pole ubezpieczeniowe i będą pojawiać się tego typu produkty ubezpieczeniowe odzwierciedlające potrzeby hodowców zwierząt egzotycznych, których w naszym kraju przybywa.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT