Jakiego ubezpieczenia potrzebuję jako właściciel zwierzęcia?

W przypadku standardowych zwierząt  domowych (psów, kotów) warto rozważyć zawarcie umów ubezpieczenia spośród poniższych trzech kategorii

1)      Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela zwierzęcia - zabezpiecza właściciela zwierzęcia (albo inna osobę, która chowa zwierzę) przed ryzykiem wysokich kosztów związanych z naprawieniem szkód wyrządzonych przez zwierzę innym osobom. Obejmuje to zarówno koszty leczenia osoby pogryzionej przez naszego psa (czyli odszkodowania i świadczenia wypłacane tytułem szkody na osobie) jak i szkody na mieniu (np. zadrapany lakier na masce samochodu sąsiada po której przebiegł nasz kot);

2)      Ubezpieczenia kosztów leczenia zwierzęcia - zależnie od wariantu obejmować może leczenie wyłącznie operacyjne ratujące życie, leczenie chorób i urazów powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź (w najszerszych pakietach) leczenie chorób ujawnionych w okresie ubezpieczenia;

3)      Ubezpieczenia typu assistance w związku z posiadaniem zwierzęcia - jeżeli dostępne to jako opcja rozszerzające tzw. assitance domowe tj. w razie wypadku właściciela można liczyć na pomoc w organizacji opieki nad zwierzętami domowymi, informację o niezbędnych warunkach podróży dla zwierzęcia (psa, kota), zorganizowanie wizyty u weterynarza czy naprawa drobnych usterek domowych spowodowanych przez zwierzęta.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT