Kto jest uprawniony do kontrolowania spełnia przez rolnika obowiązku ubezpieczenia?

Są to te same podmioty, które kontrolują zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych tzn. wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika; a uprawnionym jest starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT