Które zakłady ubezpieczeń zawarły umowy o dopłaty z Ministrem Rolnictwa?

W 2013 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało umowę z trzema towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Są to kolejno:

a.       PZU S.A. z siedzibą w Warszawie www.pzu.pl ;

b.      Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie www.tuw.pl ;

c.       Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu http://www.concordiaubezpieczenia.pl/.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT