Mam konia używanego wyłącznie do celów rekreacyjnych – czy muszę mieć jakieś ubezpieczenie?

Obowiązku ubezpieczenia konia nie ma, choć warto rozważyć zawarcie umów ubezpieczenia tak jak np. casco konia, NNW jeźdźca, OC posiadacza zwierzęcia, kosztów leczenia zwierzęcia.

Większość ofert ubezpieczenia koni kierowana jest przede wszystkim do rolników, ale zdarzają się oferty kierowane również do osób, które korzystają ze swoich koni wyłącznie w celach rekreacyjnych bądź zarobkowych poza rolnictwem (np. w szkółce jeździeckiej, hipoterapii i in.) Na ogół lista ryzyk objętych umową zawiera koszty wynikające z padnięcia, kradzieży, czy eutanazji konia. W szerszym zakresie umowy objąć też mogą ubezpieczenie kosztów operacji ratującej życie konia, kosztów leczenia, kradzieży i uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, a nawet leczenia dentystycznego osoby jeżdżącej czy pracującej z koniem (o ile wskutek wypadku z koniem zachodzi potrzeba leczenia protetycznego.) Warto rozważyć tez objęcie ubezpieczeniem kosztów transportu konia w przypadku choroby, gdyż koszty z tym związane mogą być znaczne, szczególnie przy złamaniach i innych kontuzjach kończyn.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT