Na jaki okres można się ubezpieczyć?

Umowy ubezpieczenia zawiera się na dowolny okres ustalony pomiędzy stronami umowy. Ustawa zaznacza, że umowa ubezpieczenia upraw rolnych bądź zwierząt nie może być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięczny.

Na ogół Ubezpieczyciele proponują zawarcie umowy ubezpieczenia upraw na krótszy okres wiążąc go z okresem wegetacji danej uprawy.

Warto zwrócić uwagę, że w niektórych sytuacjach inne przepisy wymagają, aby uprawa rolnika objęta była ochroną ubezpieczeniową przez okres 12 miesięcy (np. aby mieć szansę na otrzymanie wsparcia w postaci tzw. kredytu klęskowego czy w przypadku gdy uzyskujemy płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.)

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT