Na jaki okres ubezpieczyć zwierzę?

Większość umów ubezpieczenia zawieranych jest na okres 12 miesięcy, choć nie ma formalnych przeszkód by był to dowolny inny ustalony z ubezpieczycielem okres. Dobrym przykładem mogą być tu umowy ubezpieczenia zawierane na okres trwania zawodów sportowych, transportu czy wystaw w których zwierze bierze udział.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT