Posiadam spore akwarium (500l). Czy potrzebuję jakiegoś ubezpieczenia?

Często spotykanym ryzykiem wśród akwarystów jest ryzyko zalania na skutek pęknięcia akwarium. Szkody spowodowane gwałtowanym rozlaniem się kilkuset litrów wody z dużego akwarium mogą być znaczne. Co więcej szkody mogą powstać zarówno w naszym mieszkaniu jak i w mieszkaniach sąsiadów zamieszkujących poniżej. Wskazane zatem wydaje się co najmniej ubezpieczenie naszego mieszkania i mienia ruchomego w nim się znajdującego (w tym akwarium) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które chronić nas będzie przed finansowymi skutkami zalania sąsiadów.

 

Więcej informacji o problematyce szkód wyrządzanych na skutek zalewania mieszkań można znaleźć na stronach internetowych Rzecznik Ubezpieczonych np. w:

- Tomasz Młynarski - Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną zalaniem lokalu niżej położonego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i poglądach doktryny - Monitor Ubezpieczeniowy nr 48 - marzec 2012

- informacja w sprawie podjęcia na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych uchwały przez Sąd Najwyższy w sprawie szkód zalaniowych

 

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

 


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT