W jaki sposób oblicza się dopłatę do składki za dotowaną umowę ubezpieczenia rolniczego?

W przypadku ubezpieczenia upraw dopłaty wynoszą do 50 % należnej składki, ale nie mniej niż 40 % składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o ile określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekroczą:

a)         przy ubezpieczeniu upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych - 3,5 % sumy ubezpieczenia upraw;

b)         przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych - 5 % sumy ubezpieczenia.

W przypadku rozdzielenia rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej uprawy dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka.

W        przypadku ubezpieczenia zwierząt dopłata do składki wynosi 50 % ale nie mniej niż 40 % składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt, o ile określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekraczają 0,5 % sumy ubezpieczenia.

Jeżeli zakłady ubezpieczeń ustalą stawki taryfowe za ubezpieczenia wyższe niż opisane powyżej, ale mniejsze niż 6 % sumy ubezpieczenia dopłaty do składek przysługują w opisanej wysokości. Jeżeli zaś stawki taryfowe przekroczą 6% sumy ubezpieczenia to dopłaty nie będą przysługiwały.

Każdego roku (w terminie do 30 listopada) Rada Ministrów wydaje rozporządzenie określając wysokość dopłat. W ostatnich latach Rada Ministrów ustalała poziom dopłat na poziomie 50% składki.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT