W jakim terminie należy zgłosić szkodę?

W interesie rolnika pozostaje, aby zgłosić ją jak najszybciej, aby nie przedłużać czasu niezbędnego na ocenę, udokumentowanie i likwidację szkody.

Ustawa nie określa ostatecznego terminu na zgłoszenie roszczenia więc należy uznać, że graniczną datą jest upływ okresu przedawnienia, który (zgodnie z art. 819 k.c.) wynosi 3 lata. Przedawnienie jest instytucją prawa, która pozwala uchylić się przez dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu.  Po upływie okresu przedawnienia zakład ubezpieczeń może więc skutecznie odmówić wypłaty odszkodowania, nawet przed sądem.

Może się zdarzyć, że umowa ubezpieczenia będzie przewidywała określony termin na zgłoszenie szkody (np. 7 dni.) W żadnym jednak przypadku nie może to skrócić okresu przedawnienia.

Oczywiście upływ czasu pomiędzy powstaniem szkody w uprawach, a zgłoszeniem szkody może wpłynąć na możliwość ustalenia rozmiaru szkody np. poprzez naturalną wegetację roślin.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT