Z którym zakładem ubezpieczeń należy zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego, aby obowiązek ubezpieczenia był spełniony?

Wystarczy zawrzeć umowę z dowolnym, który przychyli się do wniosku rolnika o zawarcie umowy ubezpieczenia. Jeżeli będzie to jeden z ubezpieczycieli, którzy zawarli z MRiRW umowę ws dopłat (czyli w 2013 r. PZU S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW lub Concordia Polska TUW) to obowiązkowe ubezpieczenie upraw może być również dotowane.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT