Z którymi zakładami ubezpieczeń powinienem zawrzeć umowę ubezpieczenia upraw i zwierząt, aby składka była dotowana?

Z jednym z tych z którymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło umowę ws dopłat tj. w 2013 roku z PZU S.A. lub Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW lub Concordia Polska TUW. Przy czym należy pamiętać, że w umowach zawieranych z ubezpieczycielami MRiRW określa limit dopłat na dany rok. Po wyczerpaniu limitu dopłat dla danego ubezpieczyciela składka nie będzie dotowana. (Por. także poprzednie odpowiedzi.)

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik UbezpieczonychAdministracja strony: EPC System - Outsorcing IT