Pracowałem w firmie, w której prowadzony był pracowniczy program emerytalny, przez 5 lat gromadziłem środki na przyszła emeryturę. Ostatnio zmieniłem pracodawcę. Czy mogę wypłacić zgromadzone w PPE pieniądze, co się dzieje w przypadku zmiany pracy ze środkami w PPE?

W przypadku zmiany pracodawcy środki pozostają na rachunku w dotychczasowym PPE do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Wyplata zasadniczo następuje po osiągnięciu przez uczestnika wieku emerytalnego, a zwrot zgromadzonych środków państwowych o wypracowane zyski w sytuacji likwidacji PPE. W przypadku zmiany pracy możliwa jest wypłata transferowa (tj. z jednej instytucji finansowej do innej) lub pozostawienie środków w dotychczasowym PPE. W tym drugim przypadku będą one dalej zarządzane, choć nie będzie już opłacana składka podstawowa.
Jeżeli nowy pracodawca prowadzi PPE dla swoich pracowników, to należy złożyć dyspozycję przekazania środków z dotychczasowego PPE do nowego programu, co będzie skutkować wypłatą transferową. Jeśli nowy pracodawca nie prowadzi PPE, a pracownik nie chce pozostawiać środków w programie prowadzonym przez dotychczasowego pracodawcę, środki można przenieść do innej instytucji finansowej na indywidualne konto emerytalne (IKE). Będzie to także wypłata transferowa. Prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych oferują banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Więcej o IKE w linku https://rf.gov.pl/czesto-zadawane-pytania-nowe/zabezpieczenie-emerytalne-indywidualne-konta-emerytalne

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT