Joanna Rutecka-Góra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – redaktor naczelny

Sylwester Białowąs, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu –  z-ca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny

Kamila Bielawska, Uniwersytet Gdański – z-ca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny

Małgorzata Maliszewska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula – redaktor tematyczny

Katarzyna Matuszczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – sekretarz redakcji