Ile czasu zabiera wytoczenie powództwa/przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego?

Rzecznik Finansowy nie ma określonego ustawowo terminu na udzielenie odpowiedzi na wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach cywilnych/przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego.